“De cliëntenraad van verpleeghuis WZH Sammersbrug heeft ervoor gekozen zich te laten ondersteunen door een ambtelijk secretaris van M&T partners. Als voorzitter van een cliëntenraad ben ik van mening dat onze ambtelijk secretaris onontbeerlijk is voor het goed functioneren van het bestuur. Door de sterke ledenwisseling, als gevolg van overwegend familiaire betrokkenheid van de leden met de cliënten, staat zij borg voor de continuïteit en kwaliteit van de belangenbehartiging. Al meer dan 12 jaar voert M&T partners het ambtelijk secretariaat voor de Cliëntenraad van WZH Sammersbrug.
Het locatiemanagement van WZH Sammersbrug is blij met de efficiënte, effectieve en constructieve ondersteuning van M&T partners. Zij leveren een grote bijdrage aan een vlotte en open communicatie tussen de Cliëntenraad en het locatiemanagement, wat ook onze cliënten ten goede komt!”

Louis Seriese, voorzitter cliëntenraad & Plony Klink, WZH Sammersbrug – Den Haag