“De centrale cliëntenraad WZH (WoonZorgcentra Haaglanden) wordt bij haar werkzaamheden ondersteund door een ambtelijk secretaris van M&T partners, mevrouw Marijke du Burck. Mevrouw Du Burck is verbonden aan het professionele secretariatenbureau M&T partners. Dit secretariatenbureau heeft de kennis en expertise van de gezondheidszorg in het algemeen, maar zeer bijzonder in de VVT (Verpleeg- en Verzorgingstehuizen en Thuiszorg).”
In het reglement zijn de volgende taken vastgelegd:

  • in overleg met de voorzitter de agenda beheren
  • rangschikken van de onderliggende stukken
  • leeswijzer creeeren voor de onderwerpen van de agenda
  • notuleren van de vergadering
  • adviezen formuleren voor de directeur/bestuurder
  • in- en uitgaande post behandelen

De leden van de centrale cliëntenraad kunnen voor advies en raad aankloppen bij M&T partners.”

– Corry Warmerdam, voorzitter CCR WZH