“De bdKO, beroepsvereniging directeuren Kinderopvang, wordt al jaren op professionele wijze ondersteund door M&T partners voor wat betreft het secretariaat, de financiën en sponsor- en congresactiviteiten. Kenmerkend voor M&T partners is niet alleen de zeer klantvriendelijke houding en zorgvuldigheid waarmee de werkzaamheden worden uitgevoerd, maar ook de actieve wijze waarop wordt meegedacht bij het plannen en uitvoeren van de activiteiten van de bdKO”.

Caroline Emmen, bestuurssecretaris bdKO